Aktier Forex & Valutahandel

Før i tiden var det besværligt at foretage sine investeringer. Alt handel med værdipapirer, råvarepapirer, valutakurser og meget andet skulle foregå igennem investorens bankrådgiver eller den investeringsforening, som investoren var tilknyttet. Med Internettets tilstedeværelse er det blevet meget lettere, at foretage sine investeringer igennem en af de mangle mæglere, der tilbyder deres investeringsservice online. Investeringer på internettet har gjort det lettere og muligt for flere, at investere på et af de mange mulige investeringsmarkeder.

På Internettet kan du i dag investeringe i bl.a.:

Valutahandel / forex
Råvarer som guld, sølv, kobber og olie
Aktier
Obligationer
Ejendomme
Hvad er investeringer?
En investering betyder, at man sætter penge ind i noget, med håb om at opnå profit. Mere specifikt er investeringer engagement i penge eller kapital til køb af finansielle instrumenter eller andre aktiver, for at få rentable afkast i form af renter, indkomst (i form af udbytte), eller påskønnelse (kapitalgevinst) af instrumentet.

Hver gang en person foretager en investering, foretager han/ hun samtidig en opsparing og vælger derved at udskyde forbrug.

Investeringer kræver omtanke og at den enkelte investor sætter sig ordentligt ind i området inden investeringen foretaget. Netop viden (eller i det mindste fornemmelse), er vigtigt indenfor online Investeringer, da investeringer på internettet oftest foretages uden rådgivning fra finansielle fagfolk. Det er i forbindelse med alle former for investeringer – også via Internettet – værd at bemærke, at enhver investering er forbundet med en vis risiko, og at investeringens risikoniveau som regel er tæt forbundet med muligheden for profit.

Pas på, når du investerer på internettet
Internettet har altså givet investorer mulighed for at investere 24 / 7, og det indenfor værdipapirhandler med stort set alt og uden de store gebyrer som mange banker tager for deres rådgivning.

Men internettet er ikke ufejlbarligt, og det er vigtigt at sikre sine oplysninger ordentligt.

Den offentlige amerikanske side OnGuard Online har en række gode råd om online investeringer:

Beskyt altid dine adgangskoder til online investering konti, og undgå at dele dem med andre på Internettet, via e-mail eller på telefonen.
Beskyt din computer ordentligt. Brug anti-virus- og anti-spyware-software – og sørg for at sikkerhedssoftwaren er up-to-date.
Undgå at bruge offentlige eller andre delte computere når du logger dine finansielle online konti. Og vær varsom med hvilke trådløse netværk du benytter, når du handler på dine online investeringskonti.
Tro ikke på alt du læser i online nyhedsbreve, investering blogs, forums og wikipedia artikler. Bedragere sender ofte urigtige oplysninger rundt Internettet, for at få dig til at foretage uhensigtsmæssige ting.
Sørg for at den hjemmeside du bruger som mægler er reguleret af Finanstilsynet i Danmark og/eller EU.